अंदाज महाराष्ट्राचा – कोणत्या मतदारसंघात कोणाचा विजय पक्का तर कोणाला बसणार धक्का?, वाचा महापॉलिटिक्सचा एक्झिट पोल!

अंदाज महाराष्ट्राचा – कोणत्या मतदारसंघात कोणाचा विजय पक्का तर कोणाला बसणार धक्का?, वाचा महापॉलिटिक्सचा एक्झिट पोल!

अंदाज महाराष्ट्राचा – 21 ऑक्टोबर 2019 – एकूण जागा – 288

………………………………………………………………………………………………….

mahapolitics exit pollइथे क्लिक करा

मुंबई      15          13          05          00          03

कोकण    13          14          01          04          07

उ.महा     14          07          06          07          01

प.महा     24          10          07          24          05

मराठवाडा14          12          06          09          05

विदर्भ    38          05          11          03          05

………………………………………………………………………………………………..

एकूण        118         61          36          47          26

………………………………………………………………………………………

पक्ष               2014

भाजप             122

शिवसेना           63

काँग्रेस             42

राष्ट्रवादी           41

इतर               20

…………………………………………………………………………………………

 

मुंबई –  एकूण जागा – 36

मतदारसंघ    2014   आमदार      अंदाज-2019

1)   कुलाबा             भाजप       राज पुरोहित        भाजप

2)   मलबार हिल        भाजप       मंगलप्रभात लोढा    भाजप

3)   मुंबादेवी            काँग्रेस       अमिन पटेल        काँग्रेस

4)   भायखळा           एमआयएम   वारीस पठाण        शिवसेना

5)   शिवडी             शिवसेना     अजय चौधरी        शिवसेना

6)   वरळी              शिवेसना     सुनिल शिंदे         शिवसेना

7)   माहीम-दादर        शिवसेना     सदा सरवणकर            शिवसेना

8)   वडाळा             काँग्रेस       कालिदास कोळंबकर  भाजप

9)   सायन कोळीवाडा     भाजप       तमिल सेल्वन       भाजप

10) धारावी            काँग्रेस       वर्षा गायकवाड      काँग्रेस

11) चेंबूर              शिवसेना     प्रकाश फातर्फेकर    शिवसेना

12) अनुशक्तीनगर       शिवसेना     तुकाराम काते       सेना

13) कुर्ला              शिवसेना     मंगेश कुडाळकर     सेना

14) कलिना            शिवसेना     संजय पोतनिस      सेना

15) चांदिवली           काँग्रेस       नसीम खान         काँग्रेस

16) वांद्रे प्रश्चिम        भाजप       आशिष शेलार       भाजप

17) वांद्रे पूर्व            शिवसेना     तृप्ती सावंत        काँग्रेस

18) अंधेरी पूर्व          शिवसेना     रमेश लटके         अपक्ष

19) अंधेरी  पश्चिम      भाजप       अमित साटम       भाजप

20) वर्सोवा             भाजप       भारती लव्हेकर            भाजप

21) जोगेश्वरी           शिवसेना     रविंद्र वायकर       शिवसेना

22) मालाड             काँग्रेस       अस्मल शेख        काँग्रेस

23) कांदिवली पूर्व       भाजप       अतुल भातखळकर   भाजप

24) गोरेगाव                  भाजप       विद्या ठाकूर        मनसे

25) दहिसर             भाजप       मनिषा चौधरी       भाजप

26) बोरिवली           भाजप       विनोद तावडे        भाजप

27) मागाठाणे           शिवेसना     प्रकाश सुर्वे         शिवसेना

28) चारकोप           भाजप       योगेश सागर        भाजप

29) दिंडोशी            शिवसेना     सुनिल प्रभू         शिवेसना

30) विलेपार्ले          भाजप       पराग अळवणी      भाजप

31) घारकोपर पूर्व       भाजप       प्रकाश मेहता        भाजप

32) घाटकोपर पश्चिम    भाजप       राम कदम          भाजप

33) विक्रोळी                  शिवसेना     सुनिल राऊत        शिवसेना

34) भांडूप              शिवसेना     अशोक पाटील       शिवसेना

35) मुलुंड              भाजप       सरदार तारासिंग     भाजप

36) शिवाजीनगर मानखूर्द सपा         अबु आझमी        सपा

………………………………………………………………………………………………………..

मुंबई – एकूण जागा – 36

 

पक्ष                  2014        अंदाज-2019

भाजप                15                15

शिवसेना              14                13

काँग्रेस                05                05

राष्ट्रवादी              00                00

इतर                  02                03

………………………………………………………………………………………………….

 

ठाणे आणि कोकण – एकूण जागा – 39

मतदारसंघ    2014        आमदार        अंदाज-2019

१) ठाणे         भाजप       संजय केळकर       मनसे

२) कोपरी-पाचपाखाडी    शिवसेना     एकनाथ शिंदे        शिवसेना

३) ओवळा-माजिवडा     शिवसेना     प्रताप सरनाईक      शिवसेना

४) कळवा-मुंब्रा         राष्ट्रवादी     जितेंद्र आव्हाड       राष्ट्रवादी

५) कल्याण-पूर्व         भाजप       गणपत गायकवाड    भाजप

६) कल्याण-प.         भाजप       नरेंद्र पवार          शिवसेना

७) कल्याण-ग्रामिण     शिवसेना     सुभाष भोईर        मनसे

८) डोंबिवली           भाजप       रविंद्र चव्हाण        भाजप

९) मुरबाड             भाजप       किसन कथोरे       भाजप

१०) अंबरनाथ           शिवसेना     बालाजी किणीकर    शिवसेना

११) भिवंडी-पूर्व          शिवसेना     रुपेश म्हात्रे         काँग्रेस

१२) भिवंडी-प.          भाजप       महेश चौगुले        भाजप

१३) भिवंडी-ग्रामिण       शिवसेना     शांताराम मोरे       शिवसेना

१४) शहापूर             राष्ट्रवादी     पांडुरंग बरोरा        शिवसेना

१५) मीरा-भाईंदर         भाजप       नरेंद्र मेहता         भाजप

१६) उल्सासनगर         राष्ट्रवादी     ज्योती कलानी       भाजप

१७) ऐरोली             राष्ट्रवादी     संदीप नाईक        भाजप

१८) बेलापूर             भाजप       मंदा म्हात्रे          भाजप

 

पालघर जिल्हा

मतदारसंघ    2014   आमदार      अंदाज-2019

१) पालघर      शिवसेना     अमित घोडा       शिवसेना

२) बोईसर       बविआ       विलास तरे               बविआ

३) वसई        बविआ       हितेंद्र ठाकूर              बविआ

४) नालासोपारा   बविआ  क्षीतिज ठाकूर         बविआ

५) डहाणू     भाजप       पास्कल धनारे        माकप

६) विक्रमगड    भाजप     विष्णू सावरा         भाजप

 

रायगड जिल्हा

मतदारसंघ    2014   आमदार      अंदाज-2019

१) अलिबाग     शेकाप     पंडित पाटील     शेकाप

२) कर्जत     राष्ट्रवादी     सुरेश लाड         राष्ट्रवादी

३) पनवेल       भाजप       प्रशांत ठाकूर      भाजप

४) पेण      शेकाप       धैर्यशिल पाटील        भाजप

५) महाड   शिवसेना     भरत गोगावले         शिवसेना

६) उरण     शिवसेना     मनोहर भोईर       शिवसेना

७) श्रीवर्धन    राष्ट्रवादी   अवधूत तटकरे     राष्ट्रवादी

 

रत्नागिरी जिल्हा

मतदारसंघ    2014   आमदार      अंदाज-2019

१) रत्नागिरी     शिवसेना     उदय सामंत         शिवसेना

२) दापोली       राष्ट्रवादी     संजय कदम        राष्ट्रवादी

३) गुहागर       राष्ट्रवादी     भास्कर जाधव       शिवसेना

४) चिपळूण      शिवसेना     सदानंद चव्हाण  शिवसेना

५) राजापूर      शिवसेना     राजन साळवी     शिवसेना

सिंधुदुर्ग जिल्हा

मतदारसंघ    2014   आमदार      अंदाज-2019

१) कुडाळ       शिवसेना     वैभव नाईक        सेना

२) कणकवली    काँग्रेस       नितेश राणे         भाजप

३) सावंतवाडी    शिवसेना     दीपक केसरकर            शिवसेना

……………………………………………………………………………………………………………..

 

ठाणे आणि कोकण – एकूण जागा – 39

पक्ष               2014        अंदाज-2019

भाजप             11          13

शिवसेना           14          14

काँग्रेस             01          01

राष्ट्रवादी           08          04

इतर               05          07

 

उत्तर महाराष्ट्र – एकूण जागा – 35

नाशिक जिल्हा

मतदारसंघ    2014   आमदार      अंदाज-2019

नाशिक म. भाजप       देवयानी फरांदे       भाजप

नाशिक पू. भाजप     बाळासाहेब सानप   भाजप

नाशिक प. भाजप       सीमा हिरे          राष्ट्रवादी

देवळाली शिवेसेना     योगेश घोलप        राष्ट्रवादी

सिन्नर शिवसेना     राजाभाऊ वाजे       शिवसेना

इगतपुरी काँग्रेस       निर्मला गावित      शिवसेना

मालेगाव म. काँग्रेस       आसिफ शेख        काँग्रेस

मालेगाव बा. शिवेसना    दादा भुसे      शिवसेना

येवला राष्ट्रवादी     छगन भुजबळ       राष्ट्रवादी

नांदगाव राष्ट्रवादी     पंकज भुजबळ       राष्ट्रवादी

सटाना राष्ट्रवादी     दीपिका चव्हाण      भाजप

दिंडोरी राष्ट्रवादी     नरहरी झिरवळ      राष्ट्रवादी

कळवण माकप       जे पी गावित        राष्ट्रवादी

चांदवड भाजप       राहुल आहेर         भाजप

निफाड      शिवसेना   अनिल कदम   शिवसेना

 

धुळे जिल्हा

मतदारसंघ    2014   आमदार      अंदाज-2019

धुळे श. भाजप       अनिल गोटे         अपक्ष

धुळे ग्रा. काँग्रेस       कुणाल पाटील       काँग्रेस

शिरपूर काँग्रेस       काशिराम पावरा     काँग्रेस

साक्री काँग्रेस       डी एस अहिरे       भाजप

शिंदखेडा भाजप       जयकुमार रावल     भाजप

 

नंदूरबार जिल्हा

मतदारसंघ    2014   आमदार      अंदाज-2019

नंदूरबार भाजप       विजयकुमार गावित  भाजप

अक्कलकुवा काँग्रेस       के सी पाडवी        काँग्रेस

शहादा भाजप       उदयसिंग पाडवी     भाजप

नवापूर काँग्रेस       स्वरुपसिंग नाईक    काँग्रेस

 

जळगाव जिल्हा

मतदारसंघ    2014   आमदार      अंदाज-2019

जळगाव भाजप       सुरेश भोळे         भाजप

जळगाव ग्रा. शिवसेना  गुलाबराव पाटील शिवसेना

एरंडोल राष्ट्रवादी     सतिश पाटील       राष्ट्रवादी

चोपडा शिवसेना     चंद्रकांत सोनवणे     शिवसेना

चाळीसगाव भाजप       उन्मेश पाटील       भाजप

पाचोरा शिवसेना     किशोर पाटील       शिवसेना

अमळनेर अपक्ष        शिरीष चौधरी       भाजप

जामनेर भाजप       गिरीष महाजन      भाजपमुक्ताईनगर भाजप       एकनाथ खसडे       भाजप

भुसावळ भाजप       संजय सावकरे       भाजप

रावेर भाजप       हरिभाऊ जावळे            काँग्रेस

 

…………………………………………………………………………..

 

उत्तर महाराष्ट्र – एकूण जागा – 35

पक्ष               2014        अंदाज-2019

भाजप             14          14

शिवसेना           07          07

काँग्रेस             07          06

राष्ट्रवादी           05          07

इतर               02          01

 

…………………………………………………………………………………………..

 

पश्चिम महाराष्ट्र – एकूण जागा – 70

 

मतदारसंघ       2014    आमदार        अंदाज-2019

१) शिवाजीनगर  भाजप       विजय काळे        भाजप

२) कॅन्टोमेंट     भाजप       दिलीप कांबळे       भाजप

३) पर्वती        भाजप       माधुरी मिसाळ      भाजप

४) कोथरूड      भाजप       मेधा कुलकर्णी       भाजप

५) खडकवासला  भाजप       भीमराव तापकीर     भाजप

६) वडगाव शेरी   भाजप       जगदीश मुळीक      भाजप

७) हडपसर            भाजप       योगेश टिळेकर      भाजप

८) कसबा       भाजप       गिरीष बापट        भाजप

९) बारामती     राष्ट्रवादी     अजित पवार        राष्ट्रवादी

१०) इंदापूर       राष्ट्रवादी     दत्ता भरणे          राष्ट्रवादी

११) दौंड        रासप        राहुल कुल          राष्ट्रवादी

१२) पुरंदर        शिवसेना     विजय शिवतारे            काँग्रेस

१३) भोर         काँग्रेस       संग्राम थोपटे        काँग्रेस

१४) शिरुर        भाजप       बाबुराव पाचर्णे       राष्ट्रवादी

१५) आंबेगाव     राष्ट्रवादी     दिलीप वळसे पाटील  राष्ट्रवादी

१६) खेंड आळंदी  शिवेसना     सुरेश गोरे          राष्ट्रवादी

१७) जुन्रर        मनसे        शरद सोनवणे       शिवसेना

१८) भोसरी       अपक्ष        महेश लांडगे        भाजप

१९) चिंचवड      भाजप       लक्ष्मण जगताप     भाजप

२०) पिंपरी      शिवसेना     गौतम चाबुस्कवार    शिवसेना

२१) मावळ       भाजप       संजय भेगडे         राष्ट्रवादी

 

सातारा जिल्हा

मतदारसंघ    2014   आमदार      अंदाज-2019

१) सातारा       राष्ट्रवादी     शिवेंद्रराजे भोसले    भाजप

२) वाई         राष्ट्रवादी     मकरंद पाटील       राष्ट्रवादी

३) कोरेगाव      राष्ट्रवादी     शशिकांत शिंदे       राष्ट्रवादी

४) फलटण      राष्ट्रवादी     दीपक चव्हाण       राष्ट्रवादी

५) माण-खटाव   काँग्रेस       जयकुमार गोरे       भाजप

६) पाटण        शिवसेना     शंभूराज देसाई       शिवसेना

७) कराड-उ            राष्ट्रवादी     बाळासाहेब पाटील    राष्ट्रवादी

८) कराड-द            काँग्रेस       पृथ्वीराज चव्हाण    भाजप

 

सांगली जिल्हा

मतदारसंघ    2014   आमदार      अंदाज-2019

१) सांगली       भाजप       सुधीर गाडगीळ      भाजप

२) इस्लामपूर    राष्ट्रवादी     जयंत पाटील        राष्ट्रवादी

३) तासगाव      राष्ट्रवादी     सुमनताई पाटील     राष्ट्रवादी

४) जत         भाजप       विलासराव जगताप   भाजप

५) आटपाडी     शिवसेना     अनिल बाबर        अपक्ष

६) शिराळा      भाजप       शिवाजीराव नाईक    राष्ट्रवादी

७) मिरज       भाजप       सुरेश खाडे          भाजप

८) पलूस-कडेगाव काँग्रेस       विश्वजित कदम     काँग्रेस

 

कोल्हापूर जिल्हा

मतदारसंघ    2014   आमदार      अंदाज-2019

१) कोल्हापूर-उ   शिवसेना   राजेश क्षीरसागर    शिवसेना

२) कोल्हापूर-द   भाजप  अमल महाडिक        काँग्रेस

३) करवीर       शिवसेना     चंद्रदीप नरके        काँग्रेस

४) कागल       राष्ट्रवादी     हसन मुश्रीफ        राष्ट्रवादी

५) पन्हाळा     शिवसेना     जनसुराज्य      जनसुराज्य

६) शिरोळ       शिवसेना     उल्हास पाटील       शिवसेना

७) हातकनंगले   शिवसेना डॉ.सुजीत मिणचेकर  शिवसेना

८) राधानगरी    शिवसेना  प्रकाश आबीटकर     राष्ट्रवादी

९) चंदगड       राष्ट्रवादी     संध्यादेवी कुपेकर    राष्ट्रवादी

१०) इचलकरंजी   भाजप       सुरेश हाळवणकर    अपक्ष

 

सोलापूर जिल्हा

मतदारसंघ    2014   आमदार      अंदाज-2019

१) सोलापूर उ    भाजप    विजयकुमार देशमुख  भाजप

२) सोलापूर द    भाजप       सुभाष देशमुख       भाजप

३) सोलापूर.म    काँग्रेस       प्रणिती शिंदे        काँग्रेस

४) अक्लकोट    काँग्रेस    सिद्धराम मेहेत्रे         भाजप

५) मोहोळ       राष्ट्रवादी     रमेश कदम         राष्ट्रवादी

६) पंढरपूर      काँग्रेस       भारत भालके        राष्ट्रवादी

७) माढा        राष्ट्रवादी     बबनदादा शिंदे       राष्ट्रवादी

८) करमाळा     शिवसेना     नारायण पाटील      अपक्ष

९) माळशिरस    राष्ट्रवादी  हनुमंत डोळस         भाजप

१०) सांगोला     शेकाप    गणपतराव देशमुख  शिवसेना

११) बार्शी       राष्ट्रवादी     दिलीप सोपल       शिवसेना

 

अदमदनगर जिल्हा

मतदारसंघ    2014   आमदार      अंदाज-2019

१) अहमदनगर   राष्ट्रवादी  संग्राम जगताप     शिवसेना

२) राहुरी        भाजप       शिवाजी कर्डिले      भाजप

३) कर्जत       भाजप       राम शिंदे           राष्ट्रवादी

४) शेवगाव.पा    भाजप       मोनिका राजळे      राष्ट्रवादी

५) श्रीगोंदा       राष्ट्रवादी     राहुल जगताप       भाजप

६) पारनेर       शिवसेना     विजय आवटी       राष्ट्रवादी

७) शिर्डी        काँग्रेस       राधाकृष्ण विखे पाटील भाजप

८) कोपरगाव     भाजप       स्नेहलता कोल्हे      राष्ट्रवादी

९) संगमनेर     काँग्रेस       बाळासाहेब थोरात    काँग्रेस

१०) श्रीरामपूर     काँग्रेस  भाऊसाहेब कांबळे    शिवसेना

११) नेवासा       भाजप       बाळासाहेब मुरकुटे    अपक्ष

१२) अकोले       राष्ट्रवादी     वैभव पिचड         भाजपा

पश्चिम महाराष्ट्र – एकूण जागा -70

पक्ष               2014              अंदाज-2019

भाजप             24                      24

शिवसेना           13                      10

काँग्रेस             10                      07

राष्ट्रवादी           19                      24

इतर               04                      05

……………………………………………………………………………………………………..

 

मराठवाडा – एकूण जागा – 46

मतदारसंघ          2014     आमदार      अंदाज-201

औरंगाबाद म. एमआयएम इम्तियाज जलील    शिवसेन औरंगाबाद पू भाजप       अतुल सावे         भाजप

औरंगाबाद प शिवसेना     संजय सिरसाट       अपक्ष

गंगापूर भाजप       प्रशांत बंब          राष्ट्रवादी

कन्नड शिवसेना     हर्षवर्धन जाधव      शिवसेना

फुलंब्री भाजप       हरिभाऊ बागडे       भाजप

वैजापूर राष्ट्रवादी     भाऊसाहेब पाटील    शिवसेना

सिल्लोड काँग्रेस       अब्दुल सत्तार शिवसेना

पैठण शिवसेना     संदीपान भुमरे       शिवसेना

 

जालना जिल्हा

मतदारसंघ    2014   आमदार      अंदाज-2019

जालना शिवसेना     अर्जुन खोतकर      शिवसेना

घनसावंगी राष्ट्रवादी     राजेश टोपे          राष्ट्रवादी

परतूर भाजप       बबनराव लोणीकर    भाजप

बदनापूर भाजप       नारायण कुचे        भाजप

भोकरदन भाजप       संतोष दानवे        भाजप

बीड जिल्हा

मतदारसंघ    2014   आमदार      अंदाज-2019

बीड राष्ट्रवादी     जयदत्त क्षीरसागर    राष्ट्रवादी

गेवराई भाजप       लक्ष्मण पवार       भाजप

आष्टी भाजप       भीमराव धोंडे        भाजप

परळी भाजप       पंकजा मुंडे         राष्ट्रवादी

केज भाजप       संगिता ठोंबरे        भाजप

माजलगाव भाजप       आर टी देशमुख      राष्ट्रवादी

 

परभणी जिल्हा

मतदारसंघ    2014   आमदार      अंदाज-2019

परभणी शिवसेना     राहुल पाटील        शिवसेना

पाथरी अपक्ष        मोहन फड          काँग्रेस

गंगाखेड राष्ट्रवादी     मधुसुधन केंद्रे       शिवसेना

जिंतूर राष्ट्रवादी     विजय भांबळे       राष्ट्रवादी

हिंगोली जिल्हा

मतदारसंघ    2014   आमदार      अंदाज-2019

हिंगोली भाजप       तानाजी मुटकुळे     भाजप

कळमनुरी काँग्रेस       संतोष टारफे        वंचित

वसमत शिवसेना     जयप्रकाश मुंदडा     अपक्ष

लातूर जिल्हा

2014             आमदार                  अंदाज-2019

लातूर श. काँग्रेस       अमित देशमुख      काँग्रेस

लातूर ग्रा. काँग्रेस       वैजनाथ शिंदे        काँग्रेस

उद्गीर भाजप       सुधाकर भालेराव     राष्ट्रवादी

निलंगा भाजप       संभाजी निलंगेकर    भाजप

अहमदपूर अपक्ष        विनायकराव जाधव   राष्ट्रवादी

औसा काँग्रेस       बसवराज पाटील     भाजप

 

उस्मानाबाद जिल्हा

मतदारसंघ    2014   आमदार      अंदाज-2019

उस्मानाबाद राष्ट्रवादी     राणा पाटील         राष्ट्रवादी

भूम-परंडा राष्ट्रवादी     राहुल मोटे          शिवसेना

तुळजापूर काँग्रेस       मधुकर चव्हाण            काँग्रेस

उमरगा शिवसेना     ज्ञानराज चौगुले      शिवसेना

 

नांदेड जिल्हा

मतदारसंघ    2014   आमदार      अंदाज-2019

नांदेड उ. काँग्रेस       डी पी सावंत        शिवसेना

नांदेड द. शिवेसना     हेमंत पाटील        अपक्ष

लोहा शिवसेना     प्रताप चिखलीकर    शेकाप

मुखेड भाजप       तुषार राठोड़         भाजप

देगलूर शिवसेना     सुभाष साबणे       शिवसेना

भोकर काँग्रेस       अमित चव्हाण      काँग्रेस

नायगाव काँग्रेस       वसंत चव्हाण       रासप

हदगाव शिवसेना     नागेश आष्टीकर     काँग्रेस

किनवट राष्ट्रवादी     प्रदीप नाईक        शिवसंग्राम

………………………………………………………………………………….

मराठवाडा – एकूण जागा – 46

पक्ष                     2014        अंदाज-2019

भाजप                   15                14

शिवसेना                 11                12

काँग्रेस                   09                06

राष्ट्रवादी                 08                09

इतर                     03                05

 

विदर्भ – एकूण जागा 62

 

नागपूर जिल्हा

मतदारसंघ    2014   आमदार      अंदाज-2019

नागपूर.द.प भाजप       देवेंद्र फडणवीस                  भाजप

नागपूर द. भाजप       सुधाकर कोहळे            भाजप

नागपूर प भाजप       सुधाकर देशमुख           भाजप

नागपूर उ भाजप       मिलिंद माने              काँग्रेस

नागपूर पू भाजप       कृष्णा खोपडे              भाजप

नागपूर म. भाजप       विकास कुंभारे             भाजप

रामटेक भाजप       मल्लिकार्जुन रेड्डी         भाजप

कामठी भाजप       चंद्रशेखर बावनकुळे         भाजप

उमरेड भाजप       सुधीर पारवे               भाजप

हिंगणा भाजप       समीर मेघे                भाजप

काटोल भाजप       आशिष देशमुख            राष्ट्रवादी

सावनेर काँग्रेस       सुनिल केदार              भाजप

 

चंद्रपूर जिल्हा

मतदारसंघ    2014   आमदार      अंदाज-2019

चंद्रपूर भाजप       नाना शामकुळे             भाजप

बल्लारपूर भाजप       सुधीर मुनगंटीवार          भाजप

राजुरा भाजप       संजय धोटे                काँग्रेस

ब्रम्हपुरी काँग्रेस       विजय वडेट्टीवार          काँग्रेस

चिमुर भाजप       बंटी भांगडिया             भाजप

वरोरा शिवसेना     बाळु धानोरकर            काँग्रेस

 

गडचिरोली जिल्हा

मतदारसंघ    2014   आमदार      अंदाज-2019

गडचिरोली भाजप       देवराव होळी              भाजप

अहेरी भाजप       अंमरिश अत्राम                  भाजप

आरमोरी भाजप       कृष्णा गजबे              भाजप

 

भंडारा

मतदारसंघ    2014   आमदार      अंदाज-2019

भंडारा भाजप       रामचंद्र अवसरे            भाजप

तुमसर भाजप       चरण वाघमारे             राष्ट्रवादी

साकोली भाजप       राजेश काशिवार           काँग्रेस

गोंदिया

मतदारसंघ    2014   आमदार      अंदाज-2019

गोंदिया काँग्रेस       गोपालदास अग्रवाल         अपक्ष

तिरोडा भाजप       विजय रहांगडले            भाजप

मोरगाव अ. भाजप       राजकुमार बडोले           भाजप

आमगाव भाजप       संजय पुराम              भाजप

वर्धा

मतदारसंघ    2014   आमदार      अंदाज-2019

वर्धा भाजप       पंकज भोयर        भाजप

देवळी काँग्रेस       रणजित कांबळे    काँग्रेस

हिंगनघाट भाजप    समीर कुणावार   भाजप

आर्वी काँग्रेस       अमर काळे         काँग्रेस

 

यवतमाळ जिल्हा

मतदारसंघ    2014   आमदार      अंदाज-2019

यवतमाळ भाजप       मदन येरावार       काँग्रेस

वणी भाजप       संजीव रेड्डी        भाजप

राळेगाव भाजप       अशोक उईके        भाजप

आर्णी भाजप       राजू तोडसाम       भाजप

दिग्रस शिवसेना     संजय राठोड        शिवसेना

उमरखेड भाजप       राजेंद्र नगरधने       अपक्ष

पुसद राष्ट्रवादी     मनोहर नाईक       भाजप

वाशिम

मतदारसंघ    2014   आमदार      अंदाज-2019

वाशिम भाजप       लखन मलिक       वंचित

कारंजा भाजप       राजेंद्र पाटणी        भाजप

रिसोड काँग्रेस       अमित झनक       काँग्रेस

 

अमरावती जिल्हा

मतदारसंघ    2014   आमदार      अंदाज-2019

अमरावती भाजप       सुनिल देशमुख      भाजप

बडनेरा अपक्ष        रवी राणा           शिवसेना

तिवसा काँग्रेस       यशोमती ठाकूर            काँग्रेस

मोर्शी भाजप       अनिल बोंडे         भाजप

मेळघाट भाजप       प्रभुदास भिलाबेकर   भाजप

अचलपूर बच्चू        बच्चू कडू           प्रहार

दर्यापूर भाजप       रमेश बुंदिले         भाजप

धामनगाव.रे काँग्रेस       विरेंद्र जगताप       काँग्रेस

 

अकोला

मतदारसंघ    2014   आमदार      अंदाज-2019

अकोला पू. भाजप       रणधीर सावरकर     भाजप

अकोला प. भाजप       गोवर्धन शर्मा        भाजप

अकोट भाजप       प्रकाश भारसाखळे    भाजप

मुर्तीजापूर भाजप       हरिश पिंपळे        वंचित

बाळापूर भारिप       बळीराम सिरस्कर    शिवसेना

 

बुलढाणा

मतदारसंघ    2014   आमदार      अंदाज-2019

बुलढाणा काँग्रेस       हर्षवर्धन सपकाळ    शिवसेना

चिखली काँग्रेस       राहुल बोंद्रे          भाजप

सिंदखेडराजा शिवसेना     शशिकांत खेडेकर     राष्ट्रवादी

मेहकर शिवसेना     संजय रायमुलकर    शिवसेना

खामगाव भाजप       आकाश फुंडकर            भाजप

जळगाव जा. भाजप       संजय कुटे          भाजप

मलकापूर भाजप       चैनसुख संचेती      भाजप

 

…………………………………………………………………………………..

 

विदर्भ – एकूण जागा – 62

पक्ष               2014        कल-2019

भाजप             44                38

शिवसेना           04                05

काँग्रेस             10                11

राष्ट्रवादी           01                03

इतर               03                05

COMMENTS