देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री

देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे सोमवार, दिनांक 30एप्रिल,2018 चे कार्यक्रम

सायंकाळी, 07.40वा.

एन.एस.सी.आय. डोम, सरदार वल्लभभाई पटेल क्रिडा संकुल,वरळी

55 वा महाराष्ट्र राज्य मराठी चित्रपट पुरस्कार प्रदान सोहळा – 2018

COMMENTS