देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री

देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्र्यांचे गुरुवार, दिनांक 15 मार्च,2018 चे कार्यक्रम                   

सकाळी 11.00वा.
विधान भवन, विधानभवन कामकाज
………………………….
 
दुपारी 02.00वा. 

विधानभवन, गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार अभियानाचा शुभारंभ

COMMENTS