Tag: मंत्री सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य यांचे सोमवार दि.13 जानेवारी २०२० रोजीचे कार्यक्रम मुंबई दुपारी 3 वाजता - सामाजिक न्याय विभागाची आढावा बैठक

धनंजय मुंडे,  मंत्री, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य

धनंजय मुंडे, मंत्री, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य

मा.ना.श्री. धनंजय मुंडे , मंत्री, सामाजिक न्याय व अपंग कल्याण यांचे शनिवार दि. 1 फेब्रुवारी २०२० रोजीचे कार्यक्रम. अंबाजोगाई दुपारी.2.00 वा श्र ...
1 / 1 POSTS