Tag: सहावा मजला ( मा. मुख्यमंत्री महोदया समवेत ) नंतर शासकीय कामकाज - मंत्रालयीन कार्यालय सहावा मजला

धनंजय मुंडे,  मंत्री, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य

धनंजय मुंडे, मंत्री, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य

मा.ना.श्री. धनंजय मुंडे , मंत्री, सामाजिक न्याय व अपंग कल्याण यांचे शनिवार दि. 1 फेब्रुवारी २०२० रोजीचे कार्यक्रम. अंबाजोगाई दुपारी.2.00 वा श्र ...
1 / 1 POSTS