डॉ.रणजीत पाटील, गृह राज्यमंत्री (शहरे)

डॉ.रणजीत पाटील, गृह राज्यमंत्री (शहरे)

डॉ.रणजीत पाटील, गृह राज्यमंत्री (शहरे) महाराष्ट्र राज्य यांचा सोमवार दि. २6 फेब्रुवारी ,२०१८ रोजीचा कार्यक्रम

सकाळी – 11:00 वा विधानसभा

दुपारी – 12:00 वा विधानपरिषद

दिवसभर – विधानभवन कामकाज

COMMENTS