11 आयएएस अधिकाय्रांच्या बदल्या, वाचा कोणाची कुठे नियुक्ती ?

11 आयएएस अधिकाय्रांच्या बदल्या, वाचा कोणाची कुठे नियुक्ती ?

मुंबई – राज्य सरकारकडून आज राज्यातील ११ आयएएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या आहेत. प्रवीण दराडे यांची नियुक्ती व्यवस्थापकीय संचालक महाराष्ट्र राज्य लघुउद्योग विकास महामंडळ मुंबई या पदावर करण्यात आली आहे. तर पल्लवी दराडे यांची नियुक्ती सहसचिव गृह विभाग मंत्रालय मुंबई अपील व सुरक्षा या रिक्त पदावर करण्यात आली आहे.

कुणाची कोठे नियुक्ती?

1) श्री सी के डांगे, संचालक महाराष्ट्र राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी मुंबई रिक्त पदावर

2) श्री ऐ आर काळे यांची नियुक्ती आयुक्त अन्न व औषध प्रशासन मुंबई या पदावर

3) डॉक्टर एम एस कळशेट्टी संचालक भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणा पुणे या पदावर

4) डॉक्टर अश्विनी जोशी यांची नियुक्ती व्यवस्थापकीय संचालक महाराष्ट्र पेट्रोकेमिकल्स महामंडळ मर्यादित मुंबई या पदावर

5) श्री प्रवीण दराडे यांची नियुक्ती व्यवस्थापकीय संचालक महाराष्ट्र राज्य लघुउद्योग विकास महामंडळ मुंबई या पदावर

6) श्रीमती पल्लवी दराडे यांची नियुक्ती सहसचिव गृह विभाग मंत्रालय मुंबई अपील व सुरक्षा या रिक्त पदावर

7) श्रीमती जयश्री भोज यांची नियुक्ती व्यवस्थापकीय संचालक महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ मुंबई या पदावर

8) श्री महेंद्रवार भुवन यांची नियुक्ती मुख्य कार्यकारी अधिकारी महात्मा फुले जन आरोग्य योजना मुंबई या पदावर

9) श्री एच पी तुम्मोड यांची नियुक्ती आयुक्त दुग्धविकास मुंबई या रिक्त पदावर

10) श्री आर बी भोसले यांची नियुक्ती जिल्हाधिकारी अहमदनगर या पदावर

11) डॉ के एच कुलकर्णी, संचालक, नगर परिषद प्रशासन, मुंबई या पदावर

COMMENTS